Home

Diensten

Projecten

Graaddagen

 

 

Over ons

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het optimaal inregelen van uw klimaatinstallatie voeren wij de volgende activiteiten uit:

    We onderzoeken de installatie en ontwerp vervolgens een plan voor het optimaal inregelen.

    Daarna voeren wij in overleg met uw organisatie de geplande verbetering uit.

    We meten het resultaat van de verbetering en vergelijken deze met de situatie voor het inregelen.

    Via finetuning zetten wij de puntjes op de i.

Het optimaal inregelen van uw zwembad betekent:

    het optimaal inregelen van uw klimaatinstallatie en

    het optimaal inregelen van uw zwembadwater-behandelingsinstallatie.

 

Het optimaal inregelen van uw zwembad leidt tot besparing op het water-verbruik, de hoeveelheid afvalwater, het energie-verbruik en een optimaal gebruik van chemicalien.

Om het effect van het optimaal inregelen te kunnen meten, heeft Connerga het online monitoringsinstrument eExplorer ontwikkeld. Daarmee heeft u helder zicht op de bereikte resultaten.

 

Meer info