Home

Diensten

Projecten

Graaddagen

 

 

Over ons

Contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benelux

 

 

Theorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kun je met graaddagen doen?

 

Met behulp van graaddagen kunt u het energiegebruik voor ruimteverwarming analyseren. Een eerste stap is om dit energiegebruik in een te meten jaar met behulp van graaddagen terug te rekenen naar het energiegebruik in een referentiejaar. Vervolgens kunt u de gecorrigeerde energiegebruiken voor ruimteverwarming met elkaar vergelijken.

 

 

Wat zijn ongewogen graaddagen?

 

Ongewogen graaddagen zijn te berekenen door voor een etmaal het verschil tussen een gemiddelde binnentemperatuur over een etmaal en de gemiddelde buitentemperatuur per etmaal te bepalen. De gemiddelde buitentemperatuur per etmaal moet beneden de stookgrens liggen. Als de gemiddelde etmaaltemperatuur boven stookgrens ligt, dan wordt 0 graaddagen aangehouden.

Formules bij een etmaalgemiddelde binnentemperatuur van 18 C en een stookgrens van 15,5 C.

          Graaddagen = 18 C Tgemiddeld buitentemperatuur per etmaal als Tgemiddeld buitentemperatuur per etmaal kleiner dan 15,5 C?

          Graaddagen = 0 als Tgemiddeld buitentemperatuur per etmaal groter dan of gelijk aan 15,5 C?

Het optellen van alle graaddagen van alle etmalen in een periode levert het aantal graaddagen in die periode.

 

 

Wanneer gebruikt men ongewogen graaddagen?

 

Ongewogen graaddagen gebruikt men als energiegegevens gecorrigeerd zijn. Bijvoorbeeld bij het analyseren van de via de energiefactuur verkregen energieverbruiken.

 

Wat zijn gewogen graaddagen?

 

Gewogen graaddagen zijn gecorrigeerd voor seizoensinvloeden via de dichtheid van aardgas.

De ongewogen graaddagen van een etmaal vallend in een bepaalde periode worden met behulpvan een correctiefactor gecorrigeerd.

 

          Januari Februari: 1,1

          Maart: 1,0

          April September: 0,8

          Oktober: 1,0

          November December: 1,1

Wanneer gebruikt men gewogen graaddagen?

 

Gewogen graaddagen gebruikt men als energiegegevens nog niet gecorrigeerd zijn.

Bijvoorbeeld bij het analyseren van de via meterstanden verkregen verbruiken.

 

 

Wat zijn gecorrigeerde graaddagen?

 

Met gecorrigeerde graaddagen zijn gasverbruiken in verschillende jaren met elkaar te vergelijken. Nadat een referentiejaar is gekozen, is het mogelijk om met behulp van graaddagen en het ongecorrigeerde gasverbruik het gecorrigeerde gasverbruik te bepalen en te vergelijken met het gasverbruik in het referentiejaar.

 

 

Zijn er meer aanbieders van graaddagen?

 

Er zijn meer aanbieders van standaard graaddagen. Soms vragen deze aanbieders een vergoeding voor de levering van graaddagen. Let er op dat deze aanbieders de correcte rekensystematiek hanteren.

 

 

Definitie etmaalgemiddelde binnentemperatuur van 18 C en een stookgrens van 15,5 C?

 

Dit is in de markt de gangbare definitie voor het berekenen van graaddagen. Deze definitie wordt gehanteerd door de Rijksoverheid en veel rekenprogramma's hanteren eveneens deze definitie. CBS hanteert een alternatieve definitie van stookgrens (18 C) en etmaalgemiddelde binnentemperatuur (20,5 C) in de definitie voor graaddagen.

 

Hoe hanteert Connerga de etmaalgemiddelde binnentemperatuur en stookgrens?

 

Connerga hanteert sinds 2003 eigen grenzen voor de etmaalgemiddelde binnentemperaturen van gebouwen en let daarbij op het gebruik van een gebouw. Gebouwen met hoge binnentemperaruren hebben meer graaddagen dan gebouwen met lage binnetemperaturen. Op die wijze kan Connerga een opdrachtgever op maat opgestelde graaddagen aanbieden.